Voban Kft. – tvornica za metle

Komunalno čišćenje i čišćenje javnih cesta

TANJURASTE ČETKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

  • tanjur je od plastike ili drveta
  • Izbor žica: čelik, rislan, poliester, najlon, 6/6, polipropilen, i sve mješavine tih žica
  • Promjer i dužina žica prema tipu stroja z metenje
  • Metle se mogu napraviti za sve vrste strojeva

TIPOVI TANJURASTIH ČETKI

Ravna metla: metla napravljena na uobičajen način čije su žice namještene prema smjeru okretanja.

Patentirane metle za lijevu i za desnu stranu: žice usmjerene shodno patentu rezultiraju optimalno otvaranje metle za vrijeme rada, s time se rubovi pločnika savršeno mogu očistiti. Zbog kuta uvlačenja žica kada se metla počinje okretati, uslijed centrifugalne sile žice se rašire, s time rade sa svojim šiljcima, jače grebu, manje se habaju.

PREZENTACIJA PROIZVODA

Kada kliknite na ikone možete pogledati detaljne podatke o dotičnom proizvodu.

Vratite se ostalim skupinama proizvoda

Copyright © Voban Kft., Netmester Produkció, Roll and Art • 2005.