Voban Kft. – továreň na metly

Upratovanie usadlostí a čistenie ciest

VOBAN S.R.O. ZA LEPŠÍ, ČISTEJŠÍ ŽIVOT…

Čistota miest je súčasťou kvality nášho života. Bezpečné cesty a zlepšujúci sa vzhľad usadlostí, i celej krajiny predpokladajú údržbu cestných komunikácií. V dnešných časoch reagujú obyvatelia na svoje prostredie čoraz citlivejšie, preto môžeme očakávať, že aj v miestnych samosprávach sa otázkam čistoty a vzhľadu mesta bude klásť čím väčší dôraz.

S odbornými vedomosťami a metlami výbornej kvality, ktoré vznikli na základe 25 ročných výrobných skúseností a ktoré sú plodmi vždy sa zlepšujúceho, zdokonaľujúceho sa ducha, pomáhame firmám bojujúcim za čistotu miest a komunikácií. Toto je našim cieľom.

Maximálne splnenie Vašich očakávaní a poskytnutie pomoci je pre nás najdôležitejšie. V tomto nás vo Francúzsku podporuje aj osobitný inovačný štáb našej firmy. Oni preštudujú Vaše zvláštne požiadavky, vyvinú metly podľa Vašich špeciálnych prianí, pomáhajú pri hľadaní riešení na špeciálne problémy ohľadne zametávacích strojov a čistenia ciest.

Vďaka stálemu vývoju našich metiel sa naša podniková skupina dostala na vedúce miesto v tomto odvetví. Naše produkty v celej Európe slúžia ako odporúčanie.

TECHNICKÝ VÝVOJ

Vyskúšali sme najširšiu škálu rôznych vlákien a vyvinuli sme špeciálny držiaci systém, keďže našim cieľom je výroba čoraz účinnejších produktov, aby sa čo najviac hodili pre povrch na čistenie a pre osobité používanie.

Podarilo sa nám vyvinúť také metly, ktoré sa používajú za viacerých okolností a na viacerých povrchoch, alebo sú svojské. Pri výrobe týchto metiel používame obvyklé vlákna (polyester, hladký a vlnený polypropilén, oceľové vlákno) i novovyvinuté (nylon, rilsan, gumou pokryté oceľové vlákno). Patentovali sme novú koncepciu pri kotúčových metlách, kde sa berie do úvahy smer točenia metly, obvyklé drevené, či kovové valcovité metly sme vymenili za umelohmotné a zmenili sme ich držiaci systém.

Náš podnik zabezpečuje valcovité a kotúčové metly pre stroje nasledujúcich výrobcov: BUCHER, FAUN, IFA, JOHNSTON, KROLL, MFH, MULTICAR, MUT, SCHMIDT, SCHÖRLING, RASANT, UNIMOG, atď.

Copyright © Voban Kft., Netmester Produkció, Roll and Art • 2005.